HOKI Japanese Restaurant
3300 Cobb Pkwy SE 114
AtlantaGA 30339